E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Gallbladder Preserving Surgery: Case Report [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-96630 | DOI: 10.14744/less.2019.96630

Laparoscopic Gallbladder Preserving Surgery: Case Report

Hakan Akinci
Surgimed Clinic Fulya

In recent years, laparoscopic gallbladder preserving surgery (LGPS) in functional gallbladder was developed to avoid complications of laparoscopic cholecystectomy (LC). This is the first case report of LGPS in two adult patients in Turkey.
Forty and 53 years old patients with single gallstone in their gallbladders. The function of gallbladders were evaluated by ultrasonography preoperatively. There were 12 mm and 20 mm gallstones in the gallbladders. LGPS were performed with three and two trocars. No severe postoperative complications such as bile leakage and hemorrhage were observed. No recurrence was observed at 14 months after the operation.
In conclusion, LGPS is feasible technique for selective cholelithiasis patients with a functional gallbladder. Randomized controlled trials are required for the adoption of this technique.

Keywords: gallstone surgery, gallbladder preserving surgery, Cholecystolithotomy

Laparoskopik Safra Kesesi Koruyucu Cerrahi: Olgu Sunumu

Hakan Akinci
Surgimed Klinik Fulya

Semptomatik safra kesesi taşlarında kolesistektomi altın standarttır. Ancak son yıllarda kolesistektominin kısa ve uzun dönem komplikasyonlarından kaçınmak ve fonksiyonel safra kesesini korumak amacıyla seçilmiş vakalarda laparoskopik safra kesesi koruyucu cerrahi (LSKC) yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemle tedavi ettiğimiz iki vakayı sunmayı amaçladık. Kırk ve 53 yaşlarında semptomatik iki kadın hasta preoperatif ultrasonografi (USG) ile değerlendirildi. Safra keselerinde birer adet taş (12 mm ve 20 mm) saptandı. USG ile açlık ve toklukta hacim ölçümü yapılarak safra kesesi fonksiyonlarının normal olduğu görüldü. Duvar kalınlıkları normaldi. Kolesistit, ailede safra taşı hikayesi, geçirilmiş pankreatit, koledok taşı, eşlik eden kronik hastalık (Diyabet, kalp hastalığı vb) yoktu. LSKC için bir hastada 3 trokar, diğer hastada 2 trokar kullanıldı.Postoperatif herhangi bir komplikasyon görülmedi ve hastalar 1. gün sorunsuz taburcu edildiler. Hastaların 14 ay sonraki takiplerinde herhangi bir şikayetleri yoktu. Yapılan ultrasonografide safra kesesi fonksiyonları ve duvar kalınlıkları normaldi, taş veya çamur görülmedi. Sonuç olarak, seçilmiş hastalarda LSKC güvenli ve etkili bir yöntemdir. Bu konuda randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Safrakesesi koruyucu cerrahi, safra taşı çıkarma, Safra taşı cerrahisiCorresponding Author: Hakan Akinci, Türkiye
LookUs & Online Makale