E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptered proximal and middle segment splenic artery aneurysm [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . Ahead of Print: LESS-58661 | DOI: 10.14744/less.2019.58661

Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptered proximal and middle segment splenic artery aneurysm

Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper
Istanbul American Hospital, General Surgery Clinics, Istanbul, Turkey

Splenic artery aneurysms are the third most frequent intraabdominal aneurysms, account for % 60 of all visceral artery aneurysms. Rupture rate of 2% with an associated mortality rate of 36%. Treatment of Splenic artery aneurysm includes laparotomy, laparoscopy or endovascular techniques. Laparoscopic techniques has been reported with excellent results recently. We aimed to present symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm case treated by laparoscopic surgery. The 27-year-old female patient had applied to the general surgery polyclinic complaining of abdominal pain and dyspepsia. We performed laparoscopic splenectomy and aneurysmectomy for splenic artery aneurysm diagnosis after evaluating all clinical findings, consequently. Patient was discharged on postoperative day 8. During the postoperative follow-up period, she recovered very well with no clinical problem.

Keywords: Splenic artery, aneurysm, non-rupture, laparoscopy

Semptomatik non-rüptüre proksimal-middle splenik arter anevrizmasının laparoskopik tedavisi

Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper
Istanbul Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

Splenik arter anevrizmaları tüm organ arterlerine ait anevrizmalar içinde %60 oranında görülen, 3. en sık intraabdominal anevrizmadır. rüptür oranı %2, buna bağlı mortalite oranı %36'dır. Splenik arter anevrizması tedavisi laparotomi, laparoskopi ya da endovasküler teknikle yapılabilmektedir. Son zamanlarda laparoskopik yönteme ait mükemmel sonuçlar görülmektedir. Laparoskopik tedavi edilen semptomatik non rüptüre proksimal middle splenik arter anevrizması olgusunu sunmayı amaçladık. Yirmi yedi yaşında kadın hasta karın ağrısı ve dispepsi yakınmalarıyla polikliniğimize başvurdu. Klinik değerlendirme ve bulgular sonucunda splenik arter anevrizması tanısıyla laparoskopik splenektomi ve anevrizma eksizyonu uyguladık. Ameliyat sonrası takip sürecinde klinik problem izlenmedi ve ameliyat sonrası 8. günde taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Splenik arter, anevrizma, nonrüptüre, laparoskopiCorresponding Author: Ender Anilir, Türkiye
LookUs & Online Makale