E-ISSN 2587-0610

Quick Search
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis [Laparosc Endosc Surg Sci ]
Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 107-108 | DOI: 10.14744/less.2017.29290

Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis

Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Mert Mahsuni Sevinç, Şükrü Çolak, Hasan Ökmen, Hasan Bektaş
Department of General Surgery, University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Keywords: Cholecystectomy, Laparoscopy, Situs Inversus Totalis

Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis

Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Mert Mahsuni Sevinç, Şükrü Çolak, Hasan Ökmen, Hasan Bektaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kolesistektomi, Laparoskopi, Situs İnversus Totalis

Erdem Kınacı, Ekrem Çakar, Savaş Bayrak, Mert Mahsuni Sevinç, Şükrü Çolak, Hasan Ökmen, Hasan Bektaş. Laparoscopic cholecystectomy in situs inversus totalis. Laparosc Endosc Surg Sci . 2017; 24(3): 107-108

Corresponding Author: Erdem Kınacı, Türkiye
LookUs & Online Makale